Proje Açıklaması

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

– Alanında Tecrübeli Eğitmenlerden Uygulamaya Dönük Anlamlı Çıktılar,

– %50 Teorik, %50 Uygulama,

– Eğitim Sonunda Her Zaman Yanınızda Olacak Doküman ve Katılım Sertifikası!

– Endüstri Okulu’nda En İyi Eğitim, En Uygun Fiyata!

ÜCRETSİZ SEVİYE BELİRLEME SINAVI
HEMEN ARA!

Kursun Amacı

Etkin ve verimliliği sağlayan bir Enerji Yönetim Sistemi’nin en önemli bileşeni Madde 6 : Enerji Planlamadır. Enerji Planlama , Enerji Gözden Geçirme, Enerji Performans Göstergeleri, Baseline,Trentler, Hesaplamalar, Risk ve fırsatlar, Faaliyet Planları gibi başlıkları içerir.

Kursun amacı ISO 50001 Madde 6 : Enerji Planlama gerekliliklerinin uygulanması ve benimsenmesidir.

Eğitimde bütün hesaplamalar adım adım gerçekleştirilecek olup 6 adet gerçek uygulama ile konular anlatılacaktır.

Hedeflenen Kazanımlar

 • Enerji Gözden Geçirme ve ÖEK Süresinin gerçekleştirilmesi.
 • Enerji Perfromansının belirlenmesi,sayışallaştırılması  ve ölçülmesi

Kurs Süresi (Gün/Saat)

2 gün / 12 saat

Kurs Tipi

Yüz yüze / Online

Ön Koşullar

Temel ISO 50001 EnYS Bilgisi

Temel Excel Bilgisi

Hedef Kitle

 • Sektörde denetçi ve baş denetçi olarak çalışanlar
 • Enerji Danışmanları
 • Belgelendirme Kuruluşu Çalışanları
 • Evd Çalışanları
 • Enerji Yöneticileri
 • Kuruluşlardaki teknik departman çalışanları ve yöneticileri
 • Enerji Birimi Çalışanları
 • Enerji Konusunda kendini geliştirmek isteyen yeni mezun ve öğrenciler.

Kurs İçeriği

1) Temel Kavramlar ve Açıklamalar

2) Enerji Gözden Geçirme

– Enerji türlerinin tanımlanması TEP ve TJ hesabı

– Öek Belirlenmesi ve Tanımlanması

– İlgili değişkenlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.

– M3 ve Sm3 kavramı, alt – üst ısıl değer , lt den tona dönüşüm.

– HDD ve CDD kavramı.

Bir tekstil fabrikası verileri üzerinden uygulamalar anlatılacaktır.

3) Enerji Performans Göstergesi

– İlgili Değişkenlerin Belirlenmesi

– Regresyon Analizi ve Yorumlanması

Bir Otel ve AVM Örneği üzerinden konular anlatılacak ve hesaplamalar gösterilecektir.

4) Referans Hat (Baseline belirleme ) ve EnPG

– Regresyon Analizi Sonucu Baseline belirleme

– EnPG ölçülmesi (CUSUM) ve Yorumlanması

– Statik Faktör ve İlgili Tanımlamalar.

– Çalışma Parametreleri (Kritik İşletme Parametreleri)

Bir Otel ve AVM Örneği üzerinden konular anlatılacak ve hesaplamalar gösterilecektir.

5) Riskleri ve fırsatları belirleme faaliyetleri

Kursun Amacı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini tam anlamıyla bilen, sistemin kurulumunu yapabilecek, danışmanlık yapabilecek ve sürdürebilecek nitelikli ve uzman yetiştirmektir.

İşletmelerde danışmanlık alınarak kurulumu gerçekleştirilen ISO 50001 EnYS bir süre sonra işlevsiz hale gelmektedir. Organizasyon ISO 50001 EnYS ‘ni sürdürebilecek  nitelikte yönetici yetiştirmek.

Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini ve sağlıklı işleyişini sağlayarak işletmelerde gerçek verim elde etmek.

Hedeflenen Kazanımlar

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu
 • ISO 50001 EnYS Danışmanlığı
 • ISO 50001 EnYS Sürdürülmesi

 Kurs Süresi (Gün/Saat)

6  gün / 45 saat

Kurs Tipi

Yüz yüze / Online

Ön Koşullar

Temel Excel Bilgisi,Temel Mühendislik ve Hesap Bilgileri

Hedef Kitle

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışanları
 • Enerji Danışmanları
 • ISO 50001 Başdenetçileri
 • Evd Çalışanları
 • Enerji Yöneticileri
 • Kuruluşlardaki teknik departman çalışanları ve yöneticileri
 • Enerji Birimi Çalışanları
 • Enerji Konusunda kendini geliştirmek isteyen yeni mezun ve öğrenciler.

Kurs İçeriği

 • Temel Enerji Tanımları ve Kavramları
 • Güncel Enerji ve Sürdürülebilirlik Konuları
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Maddeleri
 • ISO 50001 Madde 6 : Enerji Planlama
 • ISO 19011 İç Tetkik
 • Döküman Oluşturma
 • Enerji Verimliliği

Kursun Amacı

Kursun amacı öncelikle ISO 19011 Standartı temel ilke ve gerekliliklerini öğrenerek bu perspektifde ISO 50001 Enerji Yönetim sisteminin iç tetkikini gerçekleştirmesidir.

ISO 19011:2018  iç tetkikçi eğitiminin amacı, ISO 50001 EnYS ‘nin  planlanmış düzenlemelere, uygulanan standardın şartlarına, kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle yükümlü , kuruluş içi tetkikçilerin ve tedarikçi denetiminde görev alacak denetçilerin eğitilmesidir.

Hedeflenen Kazanımlar

 • ISO 19011 İç Tetkik Standardı Temel İlke ve Gereklilikleri
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sis. iç denetimini etkin ve faydalı bir şekilde gerçekleştirme.
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Maddeleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Kurs Süresi (Gün/Saat)

2 gün / 14 saat

Kurs Tipi

Yüz yüze / Online

Ön Koşullar

ISO 50001 Standartı Temel Seviye Eğitimi

Hedef Kitle

 • ISO 19011 Eğitimi, yönetim sistemleri iç tetkikçisi olmak isteyenler, işletmelerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları, yönetim sistemi danışmanları, iç tetkikçi eğitimcisi olmak isteyenler içindir.
 • ISO 50001 EnYS kurulmuş firmalarda İç Denetimi gerçekleştrimek.
 • ISO 50001 EnYS kurmak isteyen veya sürdürmek isteyen firma çalışanları.
 • Enerji Sektörü çalışanları ve adayları.
 • Yönetici ve Yönetici Adayları.

Kurs İçeriği

 • Yönetim Sistemleri Standartları ve tarihçeleri ile ilgili bilgilerin verilmesi
 • İlgili Standard Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • TS EN ISO 19011 : 2018  İç Tetkikçi Standardının Tanıtımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Check-list, Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmaları

Kursun Amacı

Etkin ve verimliliği sağlayan bir Enerji Yönetim Sistemi’nin en önemli bileşeni Madde 6 : Enerji Planlamadır. Enerji Planlama , Enerji Gözden Geçirme, Enerji Performans Göstergeleri, Baseline,Trentler, Hesaplamalar, Risk ve fırsatlar, Faaliyet Planları gibi başlıkları içerir.

Kursun amacı ISO 50001 Madde 6 : Enerji Planlama gerekliliklerinin uygulanması ve benimsenmesidir.

Eğitimde bütün hesaplamalar adım adım gerçekleştirilecek olup 6 adet gerçek uygulama ile konular anlatılacaktır.

Hedeflenen Kazanımlar

 • Enerji Gözden Geçirme ve ÖEK Süresinin gerçekleştirilmesi.
 • Enerji Perfromansının belirlenmesi,sayışallaştırılması  ve ölçülmesi

Kurs Süresi (Gün/Saat)

2 gün / 12 saat

Kurs Tipi

Yüz yüze / Online

Ön Koşullar

Temel ISO 50001 EnYS Bilgisi

Temel Excel Bilgisi

 

 

Hedef Kitle

 • Sektörde denetçi ve baş denetçi olarak çalışanlar
 • Enerji Danışmanları
 • Belgelendirme Kuruluşu Çalışanları
 • Evd Çalışanları
 • Enerji Yöneticileri
 • Kuruluşlardaki teknik departman çalışanları ve yöneticileri
 • Enerji Birimi Çalışanları
 • Enerji Konusunda kendini geliştirmek isteyen yeni mezun ve öğrenciler.

 

Kurs İçeriği

1) Temel Kavramlar ve Açıklamalar

2) Enerji Gözden Geçirme

– Enerji türlerinin tanımlanması TEP ve TJ hesabı

– Öek Belirlenmesi ve Tanımlanması

– İlgili değişkenlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.

– M3 ve Sm3 kavramı, alt – üst ısıl değer , lt den tona dönüşüm.

– HDD ve CDD kavramı.

Bir tekstil fabrikası verileri üzerinden uygulamalar anlatılacaktır.

3) Enerji Performans Göstergesi

– İlgili Değişkenlerin Belirlenmesi

– Regresyon Analizi ve Yorumlanması

Bir Otel ve AVM Örneği üzerinden konular anlatılacak ve hesaplamalar gösterilecektir.

4) Referans Hat (Baseline belirleme ) ve EnPG

– Regresyon Analizi Sonucu Baseline belirleme

– EnPG ölçülmesi (CUSUM) ve Yorumlanması

– Statik Faktör ve İlgili Tanımlamalar.

– Çalışma Parametreleri (Kritik İşletme Parametreleri)

Bir Otel ve AVM Örneği üzerinden konular anlatılacak ve hesaplamalar gösterilecektir.

5) Riskleri ve fırsatları belirleme faaliyetleri

Kursun Amacı

ISO 50001:2011 Baş Tetkikçi Eğitimi; ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 şartlarına uygun olarak etkin enerji yönetim sistemi (ENYS) tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz için gerekli becerileri sağlar.

Eğitimde, bir ENYS’nin bağımsız tetkiki ile ilgili prensipleri ve uygulamaları açıklanır ve katılımcılara bir tetkik programının yönetilmesinden tetkik sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm tetkik süreci anlatılır. Eğitim süresince, sınıf anlatımları, uygulamalı canlandırmalar, grup çalışmaları ve tartışmalardan oluşan dengeli bir programla, gerekli tetkik becerilerini kazanacaksınız. Buna ek olarak, eğitim sırasında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu da tartışılacaktır.

Hedeflenen Kazanımlar

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin dış denetlemesini sağlamak.
 • ISO 50001 EnYS detay ve gereklilikleri.

Kurs Süresi (Gün/Saat)

5 gün / 40  saat

Kurs Tipi

Yüz yüze / Online

Ön Koşullar

Temel Kalite Yönetim Sistemleri

 

Hedef Kitle

 • ISO 50001 EnYS kurmak isteyen veya sürdürmek isteyen firma çalışanları.
 • Enerji Sektörü çalışanları ve adayları.
 • ISO 50001 standardı için üçüncü taraf tetkikçi olmak isteyenler

 

Kurs İçeriği

 • Temel Enerji Tanımları ve Kavramları
 • Güncel Enerji ve Sürdürülebilirlik Konuları
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Maddeleri
 • ISO 19011 İç Tetkik
 • Vaka Analizleri
 • Atolye Çalışmaları

Not : Eğitim uluslararası geçerlilikte olup Exemplar Global Akreditasyonu ile gerçekleştirilecek olup , Turkak tarafından tanınmaktadır.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK TALEP ET!
HEMEN ARA!

İLGİLİ KURSLAR

Daha Fazla Gönderi Yükle

Aşama Aşama, Kişiselleştirilmiş Eğitimlerimiz ile Hep İleriye.

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TESPİTİ 10%

1. Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti

Eğitimlerimizin başında öğrencilerimizin seviyelerini tespit ediyor ve onları seviyelerine uygun programlara yönlendiriyoruz. Ayrıca kursların başlangıcında yapılan seviye tespit uygulamaları ile onların seviyelerini tespit ediyor eğitim zamanının daha verimli kullanılmasını temin ediyoruz.

TEORİK EĞİTİM 40%

2. Teorik Eğitim

Teorisiz bir uygulama düşünülemez. Uygulamaya geçmemiş bir teori ise faydasızdır. Kursiyerlerimizi uygulamaya hazırlamak için ders süremizin %30’unu sağlam bir teorik alt yapının hazırlanmasına ayırıyoruz.

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TESPİTİ 90%

3. Uygulamalı Eğitim Süreci

Eğitim süremizin % 50’sini kursiyerlerin üretim alanlarındaki ihtiyaçlarına uygun uygulamalara ayırıyoruz. Bu sayede kursiyerlerin tesislerinde duruş sürelerinde azalma, verimlilik artışı gibi sonuçları elde etmeleri kolaylaşıyor.

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TESPİTİ 100%

4. Değerlendirme ve Sertifikasyon

Bu safhada eğitim değerlendirilir ve kursiyerler, tüm dünyada geçerli Siemens sertifikası ile sertifikalandırılır.

İletişim Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım!

Sizin memnuniyetiniz, bizim mutluluğumuzdur…

Mesajınız için teşekkür ederiz. Gönderildi.
Mesajınızı gönderirken bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.