Proje Açıklaması

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Seminerleri

– Alanında Uzman Eğitmenlerden Uygulamaya Dönük,

YÜZ YÜZE Seminerler ile Gerçek Etkileşim ve Network İmkanı! 

– Seminer Sonunda Her Zaman Yanınızda Olacak Eğitim Dokümanı!

– Endüstri Okulu’nda En İyi Seminer, En Uygun Fiyata!

– Iyzico Güvenli Ödeme Alt Yapısı ile Kredi Kartına Taksit İmkanı!

BİZ SİZİ ARAYALIM!
HEMEN ARA!

Seminerin Amacı

Seminerin amacı katılımcıların  ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin temel ilkelerini ve maddeleri örnek uygulamaları hakkında bilgiye sahip olmalarıdır.

Hedeflenen Kazanımlar

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulumu sürecine katılmak.
 • Enerji ekibinde yer alınması ve sistemin sürdürülmesini sağlamak.
 • Kendi bölüm ve görevinin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi açısından değerlendirilmesini yapabilmek

Seminer Süresi (Gün/Saat)

2 gün / 14 saat

Seminer Tipi

Yüz yüze

Ön Koşullar

Temel Ms.Ofis Bilgisi.

Hedef Kitle

 • ISO 50001 EnYS kurmak isteyen veya sürdürmek isteyen firma çalışanları.
 • Enerji Sektörü çalışanları ve adayları.
 • Yönetici ve Yönetici Adayları.

Seminer İçeriği

 • Temel Enerji Tanımları ve Kavramları
 • Güncel Enerji ve Sürdürülebilirlik Konuları
 • Standarda Giriş ve Kapsamı
 • Madde4 : Kuruşun Bağlamı ve Uygulamalar, Örnekler, Vaka Analizleri
 • Madde5 : Liderlik Uygulamalar, Örnekler, Vaka Analizleri
 • Madde6 : Enerji Planlama Uygulamalar, Örnekler, Vaka Analizleri
 • Madde7 : Destek Uygulamalar, Örnekler, Vaka Analizleri
 • Madde8: Çalışma Uygulamalar, Örnekler, Vaka Analizleri
 • Madde 9 : Performans Uygulamalar, Örnekler, Vaka Analizleri
 • Madde10 : İyileştirme

Seminerin Amacı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini tam anlamıyla bilen, sistemin kurulumunu yapabilecek, danışmanlık yapabilecek ve sürdürebilecek nitelikli ve uzman yetiştirmektir.

İşletmelerde danışmanlık alınarak kurulumu gerçekleştirilen ISO 50001 EnYS bir süre sonra işlevsiz hale gelmektedir. Organizasyon ISO 50001 EnYS ‘ni sürdürebilecek  nitelikte yönetici yetiştirmek.

Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini ve sağlıklı işleyişini sağlayarak işletmelerde gerçek verim elde etmek.

Hedeflenen Kazanımlar

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu
 • ISO 50001 EnYS Danışmanlığı
 • ISO 50001 EnYS Sürdürülmesi

Seminer Süresi (Gün/Saat)

6  gün / 45 saat

Seminer Tipi

Yüz yüze

Ön Koşullar

Temel Excel Bilgisi, Temel Mühendislik ve Hesap Bilgileri

Hedef Kitle

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışanları
 • Enerji Danışmanları
 • ISO 50001 Başdenetçileri
 • Evd Çalışanları
 • Enerji Yöneticileri
 • Kuruluşlardaki teknik departman çalışanları ve yöneticileri
 • Enerji Birimi Çalışanları
 • Enerji Konusunda kendini geliştirmek isteyen yeni mezun ve öğrenciler.

Seminer İçeriği

 • Temel Enerji Tanımları ve Kavramları
 • Güncel Enerji ve Sürdürülebilirlik Konuları
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Maddeleri
 • ISO 50001 Madde 6 : Enerji Planlama
 • ISO 19011 İç Tetkik
 • Döküman Oluşturma
 • Enerji Verimliliği

Seminerin Amacı

Kursun amacı öncelikle ISO 19011 Standardı temel ilke ve gerekliliklerini öğrenerek bu perspektifde ISO 50001 Enerji Yönetim sisteminin iç tetkikini gerçekleştirmesidir.

ISO 19011:2018  iç tetkikçi eğitiminin amacı, ISO 50001 EnYS ‘nin  planlanmış düzenlemelere, uygulanan standardın şartlarına, kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle yükümlü , kuruluş içi tetkikçilerin ve tedarikçi denetiminde görev alacak denetçilerin eğitilmesidir.

Hedeflenen Kazanımlar

 • ISO 19011 İç Tetkik Standardı Temel İlke ve Gereklilikleri
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sis. iç denetimini etkin ve faydalı bir şekilde gerçekleştirme.
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Maddeleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Seminerin Süresi (Gün/Saat)

2 gün / 14 saat

Seminer Tipi

Yüz yüze

Ön Koşullar

ISO 50001 Standartı Temel Seviye Semineri

Hedef Kitle

 • ISO 19011 Eğitimi, yönetim sistemleri iç tetkikçisi olmak isteyenler, işletmelerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları, yönetim sistemi danışmanları, iç tetkikçi eğitimcisi olmak isteyenler içindir.
 • ISO 50001 EnYS kurulmuş firmalarda İç Denetimi gerçekleştrimek.
 • ISO 50001 EnYS kurmak isteyen veya sürdürmek isteyen firma çalışanları.
 • Enerji Sektörü çalışanları ve adayları.
 • Yönetici ve Yönetici Adayları.

Seminer İçeriği

 • Yönetim Sistemleri Standartları ve tarihçeleri ile ilgili bilgilerin verilmesi
 • İlgili Standard Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • TS EN ISO 19011 : 2018  İç Tetkikçi Standardının Tanıtımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Check-list, Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmaları

Seminerin Amacı

Etkin ve verimliliği sağlayan bir Enerji Yönetim Sistemi’nin en önemli bileşeni Madde 6 : Enerji Planlamadır. Enerji Planlama , Enerji Gözden Geçirme, Enerji Performans Göstergeleri, Baseline,Trentler, Hesaplamalar, Risk ve fırsatlar, Faaliyet Planları gibi başlıkları içerir.

Seminerin amacı ISO 50001 Madde 6 : Enerji Planlama gerekliliklerinin uygulanması ve benimsenmesidir.

Seminerde bütün hesaplamalar adım adım gerçekleştirilecek olup 6 adet gerçek uygulama ile konular anlatılacaktır.

Hedeflenen Kazanımlar

 • Enerji Gözden Geçirme ve ÖEK Süresinin gerçekleştirilmesi.
 • Enerji performansının belirlenmesi, sayısallaştırılması  ve ölçülmesi

Seminer Süresi (Gün/Saat)

2 gün / 12 saat

Seminer Tipi

Yüz yüze

Ön Koşullar

Temel ISO 50001 EnYS Bilgisi

Temel Excel Bilgisi

Hedef Kitle

 • Sektörde denetçi ve baş denetçi olarak çalışanlar
 • Enerji Danışmanları
 • Belgelendirme Kuruluşu Çalışanları
 • Evd Çalışanları
 • Enerji Yöneticileri
 • Kuruluşlardaki teknik departman çalışanları ve yöneticileri
 • Enerji Birimi Çalışanları
 • Enerji Konusunda kendini geliştirmek isteyen yeni mezun ve öğrenciler.

 Seminer İçeriği

1) Temel Kavramlar ve Açıklamalar

2) Enerji Gözden Geçirme

– Enerji türlerinin tanımlanması TEP ve TJ hesabı

– Öek Belirlenmesi ve Tanımlanması

– İlgili değişkenlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.

– M3 ve Sm3 kavramı, alt – üst ısıl değer , lt den tona dönüşüm.

– HDD ve CDD kavramı.

Bir tekstil fabrikası verileri üzerinden uygulamalar anlatılacaktır.

3) Enerji Performans Göstergesi

– İlgili Değişkenlerin Belirlenmesi

– Regresyon Analizi ve Yorumlanması

Bir Otel ve AVM Örneği üzerinden konular anlatılacak ve hesaplamalar gösterilecektir.

4) Referans Hat (Baseline belirleme ) ve EnPG

– Regresyon Analizi Sonucu Baseline belirleme

– EnPG ölçülmesi (CUSUM) ve Yorumlanması

– Statik Faktör ve İlgili Tanımlamalar.

– Çalışma Parametreleri (Kritik İşletme Parametreleri)

Bir Otel ve AVM Örneği üzerinden konular anlatılacak ve hesaplamalar gösterilecektir.

5) Riskleri ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6) Amaçlar, enerji hedefleri ve bunlara ulaşmanın planlanması

7) Atolye Çalışması

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK TALEP ET!
HEMEN ARA!

İLGİLİ SEMİNERLER

Daha Fazla Gönderi Yükle

Aşama Aşama, Kişiselleştirilmiş Eğitimlerimiz ile Hep İleriye.

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TESPİTİ 10%

1. Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti

Eğitimlerimizin başında öğrencilerimizin seviyelerini tespit ediyor ve onları seviyelerine uygun programlara yönlendiriyoruz. Ayrıca kursların başlangıcında yapılan seviye tespit uygulamaları ile onların seviyelerini tespit ediyor eğitim zamanının daha verimli kullanılmasını temin ediyoruz.

TEORİK EĞİTİM 40%

2. Teorik Eğitim

Teorisiz bir uygulama düşünülemez. Uygulamaya geçmemiş bir teori ise faydasızdır. Kursiyerlerimizi uygulamaya hazırlamak için ders süremizin %30’unu sağlam bir teorik alt yapının hazırlanmasına ayırıyoruz.

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TESPİTİ 90%

3. Uygulamalı Eğitim Süreci

Eğitim süremizin % 50’sini kursiyerlerin üretim alanlarındaki ihtiyaçlarına uygun uygulamalara ayırıyoruz. Bu sayede kursiyerlerin tesislerinde duruş sürelerinde azalma, verimlilik artışı gibi sonuçları elde etmeleri kolaylaşıyor.

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ TESPİTİ 100%

4. Değerlendirme ve Sertifikasyon

Bu safhada eğitim değerlendirilir ve kursiyerler, tüm dünyada geçerli Siemens sertifikası ile sertifikalandırılır.

İletişim Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım!

Sizin memnuniyetiniz, bizim mutluluğumuzdur…

Mesajınız için teşekkür ederiz. Gönderildi.
Mesajınızı gönderirken bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.