Proje Açıklaması

Makine Emniyet Operatör ve Süpervizör Semineri – 3 günlük

Programın Amacı

Katılımcılara makinelerin geliştirilmesinde alınacak kararlarda tasarımcıların kapsamlı bir risk değerlendirmesi hakkında bilgi verilerek, güvenlik ekipmanlarının makinelerin kullanım amacına göre tasarlanmasına olanak sağlanır. Makine güvenliği için tasarlanan makinelerin uygunluğunda ve denetim süreçlerinde risk analizi ve değerlendirme çalışmalarında uluslararası normlara göre yetkinliğini değerlendirebilme yeteneği kazandırmak bu programın amacıdır.

Hedefler

Programın sonunda katılımcılar, tehlikeleri tanımlama, tehlikeleri analiz etme ve değerlendirme, risk grafiklerini kullanma ve ulusal / uluslararası standartlara göre makinelerin risk değerlendirmelerini yapma yeteneği kazanacaktır.

Programa kimler katılabilir?

İşverenler, İşveren Temsilcileri, Üretim Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Bakım Yöneticileri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Kimya/Elektrik/Makine Mühendisleri ve Teknisyenleri.

1. Gün

 • CE Nedir ve Prosedürü Hakkında Bilgilendirme
 • Direktifler Hakkında Genel Bilgilendirme
 • Makine Emniyet Yönetmeliğinin içeriği ve önemli kısımları hakkında bilgilendirme
 • Makine Emniyet Yönetmeliğinde Ek 4’te yer alan çok tehlikeli makineler ve belgelendirme prosedürü
 • Makine Emniyet Direktifine Göre Teknik Dosyanın İçeriği ve Kapsamı
 • Makine üzerinde gerçekleştirilen ölçümler (LVD,ESPE,EMC)
 • SISTEMA Analizi hakkında genel bilgilendirme
 • 6331 sayılı İSG Kanunun Makine Emniyeti ile ilgilendirilmesi
 • A, B ve C Tipi Makine Emniyet Standartları hakkında genel bilgilendirme
 • Makine Üreticisi ve Son Kullanıcı tarafındaki Makine Emniyet direktifi ve İş Ekipmanları Direktiflerine göre sorumluluklar
 • Risk Değerlendirmesi ile başlayan Konsept, Tasarım, Entegrasyon, Doğrulama ve Sonrasında tekrardan Risk değerlendirmesi ile biten süreç hakkında bilgilendirme.
 • Makinelerin emniyete alınmasıdaki adımlar
 • A tipi Makine Emniyet Standartı hakkında bilgilendirme:
 • EN ISO 12100: Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
 • Performance Level ve Bağlantı Kategorileri arasındaki ilişki ve mimarinin incelenmesi (teorik)
 • B tipi Makine Emniyet Standartı hakkında bilgilendirme:
 • EN 349& ISO 13854 İnsan vücut azalarını ezilmeye karşı korumak için asgari açıklıklar
 • EN ISO 13857: Kol ve bacakların ulaşılabileceği bölgelerde güvenlik mesafesi kapsamında genel bilgilendirme

2. Gün

 • EN ISO 14120 Mahfazalar ve Koruyucu Tertibatlar
 • EN ISO 14122-1,2,3,4 -Platformlar, Merdivenler, Korkuluklar
 • Emniyet devresinin EN ISO 13849-1 ‘e göre kurgulanması
 • Makine Kontrol Sistemlerinin ve Fonksiyonel Emniyetin EN ISO 13849-1 standartına göre mimarisi ve standarttaki önemli olan noktaları
 • EN ISO 13849-1 e göre MTTFd, DC ve CCF değerlerinin açıklanması
 • ISO TR 24119’a göre Hata Maskeleme Değerlendirmesi
 • Input-Lojik-Output mimarisinin ve ürünlerinin tanıtılması
 • Emniyet Devrelerinde EDM (Harici Cihaz Görüntüleme) İncelemeleri
 • Makine Emniyet Ekipmanları hakkında bilgilendirme ve uygun ürünü seçebilme
 • Makine emniyeti ve emniyet fonksiyonlarında optimizasyon için en uygun ürünü seçebilmek için gereklilikler ve PL seviyesinin seçimi
 • EN ISO 13849-1: Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları
 • EN ISO 13850: Acil durumlarda durdurma teçhizatı – Tasarım prensipleri kapsamında genel bilgilendirme
 • EN ISO 13851: İki el kumanda tertibatları – Fonksiyonel özellikler – Tasarım Prensipleri kapsamında genel bilgilendirme
 • EN ISO 13855: Vücut kısımlarının yaklaşım hızına göre koruyucu teçhizatın yerleştirilmesi kapsamında genel bilgilendirme
 • Makine Duruş Süreleri Hakkında Bilgilendirme
 • ISO 13856-1 ve ISO 13856-1’e göre dokunsal sensörler

3. Gün

 • EN 60204-1: Makinelerin elektrik teçhizatı kapsamında genel bilgilendirme
 • Kaçak Akım Röleleri hakkında bilgilendirme
 • EN ISO 7010 Grafik Sembollerinin İncelenmesi
 • EN 4414 Pnömatik sistemler hakkında doğrulama ve kategorilere göre emniyet mimarileri
 • EN 4413 Hidrolik sistemler hakkında doğrulama ve kategorilere göre emniyet mimarileri
 • LOTO-Log Out Tag Out – EKED -Emniyete Al, Kilitle, Etiketle, Denetle prosedürü hakkında standart ve uygulamalara göre bilgilendirme
 • 2 saatlik saha Çalışması
 • Yapılan Saha Çalışmasının İncelenmesi, Eğitime katılım sağlamış personelin bulmuş olduğu riskler hakkında kısa sunumlar yapması ve standartların üzerinden tekrar geçilerek konuların dahada pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Benzer Ürünler

İletişim Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım!

Sizin memnuniyetiniz, bizim mutluluğumuzdur…

Mesajınız için teşekkür ederiz. Gönderildi.
Mesajınızı gönderirken bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.